Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu