Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o.

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí (dále MRDP), byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém území. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními částmi města Uherské Hradiště, a je tvořen celkem 7 447 ha plochy, na nichž žije více než 12 000 obyvatel.

 

Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období 2017-2022

První etapu procesu tvorby Strategie představuje shromáždění podkladových informací oblasti mikroregionu Dolní Poolšaví a existujících strategických dokumentů s vazbou na mikroregion a v širším kontextu na jeho okolí.

Pro zpracování Aktualizace strategie rozvoje MRDP byly použity strategické dokumenty, jejichž závěry tato aktualizace respektuje.

Strategie rozvoje MRDP 2017 – 2022