Hradčovice

Na mapě najdeme Hradčovice jako obec ležící ve Zlínském kraji, na hlavním železničním a silničním tahu spojujícím dvě přirozené oblastní centra národopisné lokality Moravského Slovácka, a to Uherské Hradiště a Uherský Brod, v mírně pahorkaté krajině podél řeky Olšavy, v jejím dolním toku. Území obce je tvořeno dvěma katastry: Hradčovicemi a Lhotkou, do roku 1960 tvořící samostatnou obec. Počátky vzniku Hradčovic spadají do 11. století a tato obec tak patří mezi nejstarší vesnice tohoto regionu.

Hradčovice jsou vesnicí s výraznými lidovými tradicemi a bohatou kulturou, ke které patří na samém počátku roku obchůzka Tří králů – koledního a dnes i charitativního charakteru, fašank, zde nazývaný „končiny“, s tradičním průvodem maškar a dále pak nosení létečka, kdy na Smrtnou neděli děvčátka ve věku do 10 let , za zpěvu písní a vyzdobena létečky – májkou plnou papírových růží a chlapci téhož věku, se svými marky – panáky, obchází dům od domu, aby tak přinesli jaro do vsi a každému z jejích občanů. Jsou to i tradiční slovácké krojované hody spojené s vozením berana a s obchůzkou krojované chasy. Oslavy vánoc doplněné o vánoční koledování. Ve spolupráci s okolními obcemi pak i setkávání na Pepčíně, místě kde stával zámek Pepčín, a to při loučení s prázdninami nebo na Silvestra, při ukončení kalendářního roku.

V těsné blízkosti obce se nachází přírodní rezervace Rovná Hora. Jejím posláním je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Nad obcí se tyčí rozhledna Lhotka, trubkový stožár výšky 35 metrů se zastřešenou vyhlídkovou plošinou o průměru 5,6 metru ve výšce 18 metrů.

Obec Hradčovice
Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
Tel.: 572 671 102

Oficiální internetové stránky:  http://www.hradcovice.cz/