Tradice a zvyky

V Dolním Poolšaví se stále udržují zvykoslovné tradice – obchůzkou tříkrálovou počínaje přes fašank, vynášení Mařeny – Smrtky s jejím obřadním topením v potoce, které se dodnes traduje ve Veletinách, Hradčovicích, Drslavicích. Na obchůzku navazuje chození s létečky – ozdobenými májkami, šlahačková velikonoční obchůzka, stavění máje. Slavnost jízdy králů – dnes chráněná památka UNESCO se koná každý sudý rok v Kunovicích. Dožínkové slavnosti, konané na počest dobře sklizené úrody, pořádají Míkovice v jednom z posledních srpnových víkendů. Podzim je nejčastějším obdobím hodů, kdy se v průběhu měsíce září až listopadu konají ve většině obcí hody s právem. Slavnost vrcholí vozením berana, které je součástí sobotní (Sady), nedělní (Kunovice) nebo pondělí obřadní obchůzky (Míkovice). Předvánoční období je spojeno s mikulášskými obchůzkami, které se tradují ve všech obcích, stejně jako dodržování adventních tradic.