Podolí

Obec Podolí se rozkládá v údolí (odtud název) na levé straně řeky Olšavy podél silnice mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod. První zmínka o obci se objevuje v zápisech z roku 1228 jako Horní Popovice a Dolní Popovice (nyní Podolí) jako území patřící duchovnímu správci (popovi). V roce 1220 daroval Přemysl Otakar I. obě vesnice cisterciánskému klášteru na Velehradě. Následně se změnil název Dolních Popovic na Podolí (asi rok 1401).

Dnešní obec má kolem 870 obyvatel. V obci působí několik volnočasových spolků: ČOS Sokol Podolí, Zahrádkáři, Chovatelé, fotbalový klub TJ Podolí, klub Ping-pongu, folková kapela Děvčice či Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky. V Podolí aktivně funguje knihovna, obec zřídila půjčovnu kunovských krojů a v roce 2013 zbudovala dvě moderní dětská hřiště.

Obec Podolí leží na hranici přírodního parku Prakšická vrchovina. Přírodní památka Olšava, tři a půl hektarové chráněné území, se rozkládá mezi obcemi Podolí a Míkovice a představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy.

Dominantou obce je kaple sv. Ducha, základní kámen posvětil Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci 21. května 1995.

Další významnou památkou je kaple Panny Marie Růžencové a dům č. 16 – Kolajovo.

V Podolí je aktivní občanské sdružení Podolané a další zájmová sdružení.

Na webových stránkách obce www.obecpodoli.cz najdete nejenom spoustu informací o akcích a dění ve vesnici, ale také aktuální a historické fotografie, aktuální i historická videa, kopie obecní kroniky, obecní zpravodaj a mnoho jiného.

Obec Podolí
Podolí 190, 686 04 Kunovice
Tel.: 572 574 130

 

Oficiální internetové stránky: http://www.obecpodoli.cz/