Kunovice

Kunovice díky své poloze na soutoku Olšavy a Moravy, na křižovatce prastarých cest mají bohatou i pohnutou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné i nedávný významný nález z doby bronzové. První písemná zmínka o Kunovicích z roku 1196 dokládá, že zde stálo opevněné sídlo moravských Přemyslovců a při něm dvůr s čeledí, jehož připomínkou je dnes komplex budov Panského dvora, nemovité kulturní památky, která byla v letech 2009 – 2011 zrekonstruována. Dnes slouží pro podporu podnikání jako podnikatelský inkubátor. Kromě řady kanceláří zde najdeme také klenbový, společenský a přednáškový sál, restauraci i klidné posezení na nádvoří. Významnou kulturní památkou je i kostel sv. Petra a Pavla společně s unikátním duchovním parkem. Město má také svůj Památkový domek, ukázku tradičního lidového bydlení z první třetiny 19. století. Pohnutou historii Kunovic z dob tureckých nájezdů připomíná Slovácký sklep.

Ve Slovácké búdě v těsné blízkosti Slováckého sklepa je možné najít stálou expozici dávno zaniklého řemesla kunovických handrláků a staroturianských hauzírerů. Město je proslulé výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké továrně Avia, později v Letu Kunovice. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní Letecké muzeum Kunovice. Atraktivitu muzea zvyšuje nabídka Slováckého aeroklubu Kunovice proletět se motorovými i bezmotorovými letadly, vyzkoušet tandemový seskok padákem nebo se proletět horkovzdušným balónem. V Kunovicích se dodnes udržují výroční obyčeje Hody s právem, Fašank i Jízda králů, která byla zapsána na reprezentativní seznam nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, stejně jako slovácký tanec verbuňk, který se vyučuje ve Škole lidových tanců a předává se mladé generaci v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.

Městské informační centrum
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice
tel. 572 549 999, e-mail: mic@mesto-kunovice.cz

Město Kunovice
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
tel. 572 432 720

 

Oficiální internetové stránky: http://www.mesto-kunovice.cz/