Plánované projekty

 1. Slavnosti vína a otevřených památek 2017 – společná prezentace měst a obcí mikroregionu
 2. Škola lidových tanců 2017projekt je zaměřen na zachování tradiční lidové kultury a předávání lidových písní a tanců široké veřejnosti a také aby mládež svůj volný čas trávila smysluplně a dozvěděla se něco o tradicích svého regionu. Projekt má zájem také o udržení pospolitosti obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví a předání tradic z generace na generaci, aby tradice nezanikly. Škola lidových tanců je zaměřena především na předání znalostí slováckého verbuňku, zapsaného na seznam mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, ale i na další figurální tance regionu.
 3. Cyklostezka Dolním Poolšavím – propojení měst a obcí mikroregionu cyklostezkou.  První část projektu zahrnuje projektovou dokumentaci – vyhledávací studii „Cyklostezka Kunovice-Luhačovice – úsek Kunovice-Drslavice“, která je již zpracovaná. Další fází bude zpracování projektové dokumentace a následně podání žádostí o dotace.
 4. Naučná stezka Dolním Poolšavím – projekt značení turistických tras, které návštěvníky seznámí s přírodovědnými a kulturními zajímavostmi, které se v mikroregionu nachází.
 5. Pepčín – historické místo tradičního setkávání občanů mikroregionu –  kompletní revitalizace území po zbořeném zámečku Pepčín tak, aby bylo důstojným místem pro setkávání občanů z blízkého i širokého okolí.
 6. Revitalizace brownfields v obcích – projekt sdílení dobré praxe při revitalizaci brownfields v Kunovicích, mapování jednotlivých brownfields v obcích, doporučení postupů revitalizace
 7. Čistá Olšava – odkanalizování obcí mikroregionu
 8. Obnovení vodních zdrojů mikroregionu – revitalizace slepého ramene řeky Olšavy a odbahnění přehrady v Míkovicích ve spolupráci měst Uherské Hradiště, Kunovice a Místní organizace Moravského rybářského svazu Kunovice, který je majitelem slepého ramene.
 9. Posílení hromadné dopravy v obcích mikroregionu – zjednodušení a posílení dopravy v obcích s malou dopravní obslužností pomocí mikrobusu nebo náhradní dopravy.
 10. Komunitní centra – budování a dovybavení stávajících komunitních center
 11. Rozhledna Hluboček – využití nadregionálního biocentra Hluboček je komplex lesů, starých sadů a louček a rybníka pro vybudování rozhledny
 12. Přeshraniční spolupráce – navázat spolupráci s mikroregionem na Slovensku
 13. Den Mikroregionu Dolní Poolšaví 2018setkání starostů a občanů obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví – zábavný den pro celou rodinu.
 14. Škola lidových tanců 2018projekt je zaměřen na zachování tradiční lidové kultury a předávání lidových písní a tanců široké veřejnosti a také aby mládež svůj volný čas trávila smysluplně a dozvěděla se něco o tradicích svého regionu. Projekt má zájem také o udržení pospolitosti obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví a předání tradic z generace na generaci, aby tradice nezanikly. Škola lidových tanců je zaměřena především na předání znalostí slováckého verbuňku, zapsaného na seznam mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, ale i na další figurální tance regionu.
 15. Slavnosti vína a otevřených památek 2018společná prezentace měst a obcí mikroregionu