CSS

nové logo na stránky

Práce i zábava – obojí patří k Mikroregionu Dolní Poolšaví

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí, není pasivním či dokonce pouze formálním společenstvím. Před časem se podařilo uskutečnit velmi užitečný projekt s názvem Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví. Díky instalovaným hladinoměrům na řece Olšavě a jejích přítocích, systému hlásičů a rychlému přenosu informací prostřednictvím internetu mají občané i vedení jednotlivých obcí v rámci mikroregionu k dispozici informace o výšce vodní hladiny v Olšavě i o případném nebezpečí záplav.

Aktuálním projektem, který je určen na pomoc vedením obcí v Mikroeregionu Dolní Poolšaví sdružených i široké veřejnosti, je vytvoření Centra společných služeb (CSS). Mikroregion se připojil k projektu Svazu měst a obcí České republiky nazvaném Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce a právě v jeho rámci bude CSS vytvořeno.

„Tento projekt by měl pomoci především starostkám a starostům obcí mikroregionu s jejich nelehkou prací, s přebujelou administrativou, s administrací projektů a  měli bychom také společně připravit projekty, které budou sloužit všem občanům mikroregionu,“ představuje projekt předsedkyně správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví a současně také starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Cílem projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb na  území mikroegionu. Pracovnice CSS budou obcím pomáhat se zpracováním společných i individuálních projektů k dotačním titulům, jichž budou chtít obce pro svůj další rozvoj využívat, poradí jim s organizací výběrových řízení a zprostředkují i právní poradenství.

CSS bude jako kontaktní centrum také k dispozici občanům mikroregionu v obdobných oblastech jako ve vztahu k obcím: nabídne pomoc s dotačními tituly na příklad pro podporu bydlení, právní poradenství a podobně. Zapojením občanů do projektu CSS dojde k naplnění cílů projektu CSS, jímž je mimo jiné i posílení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách a také zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb. První cíl bude naplněn vydáváním informačního zpravodaje. Druhý cíl bude naplňován tím, že v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, se bude moci občan případně obracet na přímo CSS.

Centrum společných služeb, jehož provoz začal 1. srpna 2016, je otevřeno tři dny v týdnu a sídlí v Kunovicích v areálu Panský dvůr, Panská 25.

Projekt bude představen na akci Den Mikroregion Dolní Poolšaví v neděli 14. srpna 2016, která bude probíhat po celé odpoledne v aerálu Amfík Bukovina v Popovicích. Na programu zábavného odpoledne určeného celým rodinám budou nejrůznější tradiční i netradiční soutěže, vystoupení cimbálové muziky Vinár, dětského folklorního souboru Veleťánek, folklorního souboru Popovjan či ženského pěveckého sboru Podolské Frišky. Za pozornost určitě bude stát i setkání mužských pěveckých sborů v pořadu Chlapi sobě – aj vám!

Kultura v Dolním Poolšaví, to však není jen folklor. Přesvědčí o tom vystoupení kapel Děvčice a Pool a netradiční vystoupení Hopsáku z Popovic či Tanečního klubu ROKASO z Uherského Hradiště. Přičteme li k dosavadnímu výčtu programových bodů ještě turnaj ve stolním tenisu a příležitost zapojit se do soutěže O poklad krála, je pozvánka téměř kompletní.

Pořadatelé z Mikroregionu Dolní Poolšaví vzkazují, že akce se koná za každého počasí, občerstvení je zajištěno a vstupně se neplatí. „Srdečně zveme všechny občany mikroregionu. Přijďte si zasportovat, zasoutěžit, zazpívat i zatancovat nebo se jen tak potkat,“ zve Ivana Majíčková.

Kontakt: tel.: 720 052 325, 702 132 678| e:mail: dolnipoolsavi@email.cz | web: www.dolnipoolsavi.cz