Veletiny

Území vinařské obce Veletiny se rozprostírá na úpatí svahů Hlucké pahorkatiny u řeky Olšavy v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel.

Veletiny patří k velmi starým osadám, neboť ležely na starodávné cestě vedoucí z Brna přes Bzenec, Kunovice, Sady a Podolí na Uherský Brod a dále Starohrozenkovským průsmykem do Uher. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201, kdy český král Přemysl Otakar I. daroval klášteru Hradiště u Olomouce ves Štěpánova a zároveň tomuto klášteru potvrdil držbu řady vesnic, mezi nimiž jmenuje i Veletiny.

Největší zajímavostí obce je soubor 16 vinných búd z poloviny 19. století v lokalitě „Stará hora“ chráněný jako památka lidového stavitelství. Oblast Staré hory byla vyhlášena v roce 1995 vesnickou památkovou rezervací. Dominantou prostorné návsi s upraveným parkem je kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1894 postavená na místě bývalé dřevěné zvonice.

Veletiny jsou známé udržováním kulturních tradic a zvyků. Kromě koledování Tří králů, masopustního průvodu masek nebo hodového vození berana se pravidelně koná na smrtnou neděli Nošení Mařeny a Nového léta a na svatodušní neděli obchůzka královniček. V době Vánoc je nasvícený betlém vedle kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Obcí Veletiny prochází Uherskohradišťská vinařská stezka. Značená cyklotrasa ve směru na Vlčnov vede podél chráněné rezervace lidové architektury Stará Hora.

V obci působí dětský folklorní soubor Veleťánek byl založen dne 2. 2. 1980, také zde působí CM Vinár, které obec Veletiny obnovil cimbál. Muzika ve Veletinách působí v čele s primášem Pavlem Frantou.

Obec Veletiny
Veletiny 218, 68733 Hradčovice
Tel.: 572 671 181

 

Oficiální internetové stránky: http://veletiny.cz/