Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o.

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí navazuje na Strategii rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí, která byla zpracována pro období let 2017 až 2022.

Cílem akčního plánu je upřesnit schválený dlouhodobý strategický plán a rozpracovat prioritní projektové záměry pro realizaci v krátkodobém časovém horizontu.

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví