Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

logo

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611

Název projektu: Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1.6.2020 – 31.8.2022

Cílem projektu je strategicky rozvíjet mikroregion ve vybraných problémových oblastech, které mají potenciál příznivého dopadu na území členských obcí mikroregionu. Tvorba široké rozvojové strategie celého mikroregionu a pořízení vybraných pasportů dle požadavků jednotlivých obcí. Ve všech obcích mikroregionu budou vytvořeny konkrétní pasporty v návaznosti na potřeby jednotlivých obcí.

Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci obce, zaměstnanci dobrovolného svazku obcí, volení zástupci a veřejnost.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Strategie rozvoje mikroregionu Dolního Poolšaví 2023-2030

Strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví 2023 – 2030 (2)

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2023 – 2025

Akční plán

Pasporty

Drslavice

 1) Pasport veřejné osvětlení Drslavice

2) Pasport zimní údržba Drslavice

3) Pasport kanalizace Drslavice

4) Pasport vodovodu Drslavice

5) Pasport odpadového hospodářství obce Drslavice

6) Pasport nakládání s dešťovou vodou Drslavice

7) Pasport zeleně Drslavice

Hradčovice

1) Pasport zeleně Hradčovice

2) Pasport veřejného osvětlení Hradčovice

3) Pasport zimní údržby Hradčovice

4) Pasport kanalizace Hradčovice

5) Pasport vodovod Hradčovice

6) Pasport odpadového hospodářství Hradčovice

7) Pasport dešťovka Hradčovice

Podolí

1) Pasport zeleně Podoli

2) Pasport veřejného osvětlení Podolí

3)Pasport zimní údržby Podolí

4) Pasport kanalizace Podolí

5) Pasport vodovod Podolí

6) Pasport odpadového hospodářství Podolí

7) Pasport dešťovka Podoli

Popovice

1) Pasport zeleně Popovice

2) Pasport zimní údržba Popovice

3) Pasport kanalizace Popovice

4) Pasport vodovod Popovice

5) Pasport odpadového hospodářství obce Popovice

6) Pasport dešťovka Popovice

Veletiny

1) Pasport odpadového hospodářství Veletiny

2) Pasport veřejné osvětlení Veletiny