Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

logo

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611

Název projektu: Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1.6.2020 – 31.8.2022

Cílem projektu je strategicky rozvíjet mikroregion ve vybraných problémových oblastech, které mají potenciál příznivého dopadu na území členských obcí mikroregionu. Tvorba široké rozvojové strategie celého mikroregionu a pořízení vybraných pasportů dle požadavků jednotlivých obcí. Ve všech obcích mikroregionu budou vytvořeny konkrétní pasporty v návaznosti na potřeby jednotlivých obcí.

Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci obce, zaměstnanci dobrovolného svazku obcí, volení zástupci a veřejnost.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Strategie rozvoje mikroregionu Dolního Poolšaví 2023-2030

Strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví 2023 – 2030 (2)

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2023 – 2025

Akční plán