Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1.6.2020 – 31.5.2022

Cílem projektu je strategicky rozvíjet mikroregion ve vybraných problémových oblastech, které mají potenciál příznivého dopadu na území členských obcí mikroregionu. Tvorba široké rozvojové strategie celého mikroregionu a pořízení vybraných pasportů dle požadavků jednotlivých obcí. Ve všech obcích mikroregionu budou vytvořeny konkrétní pasporty v návaznosti na potřeby jednotlivých obcí.

Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci obce, zaměstnanci dobrovolného svazku obcí, volení zástupci a veřejnost.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

logo