Drslavice

Obec Drslavice se rozkládá asi dvanáct kilometrů východně od Uherského Hradiště a pět kilometrů severozápadně od města Uherský Brod. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka.

První písemná zpráva o obci je z roku 1373, kdy ji zmiňují Zemské desky olomoucké. S určitostí však na místě, kde leží dnešní Drslavice, existovalo osídlení už v době prehistorické, jak dokazují příležitostné archeologické výzkumy. Poměrně významný byl v letech 1954 – 55 nález depotu nástrojů a šperků z doby bronzové (tj. 1900 – 700 př. Kr.) Našlo se zde i sídliště lidu popelnicových polí.

Obec Drslavice je známá svými jedinečnými a neopakovatelnými tradicemi, které jsou dochovaným poselstvím našich předků. Mezi ty nejkrásnější patří nošení Marka a Letéčka o Smrtné neděli, hrkání chlapců o Velikonocích a tradiční hody koncem října, kdy mládež při obchůzce obcí za zpěvu a vození živého berana dává vyniknout kráse našich krojů. Významnými památkami jsou jistě kaple Panny Marie Svatohostýnské a sušírna ovoce čp. 23, kde se dodnes suší ovoce podle původních zvyklostí. V katastru obce leží i místo, kde dříve stával zámeček Pepčín, který nechal postavit hrabě JUDr. Václav z Kounic pro svou druhou ženu Josefínu. Zámeček byl bohužel v roce 1981 srovnán ze zemí, nikoliv pak z paměti občanů Drslavic, kteří spontánně 2x ročně přicházejí si toto místo připomenout v rámci setkání občanů z širšího regionu.

V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné.

Obec Drslavice
Drslavice 93, 68733 Hradčovice
Tel. 572 671 151

 

Oficiální internetové stránky: http://www.drslavice.cz/