Příroda

Naučná stezka Kunovský les
Výuková přírodovědná naučná stezka s 10 zastaveními představuje společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů jednotlivých biotopů. Na jednotlivých stanovištích jsou uvedeny i náměty na terénní výukové aktivity. Je vhodná pro pěší, vede nenáročným rovinatým terénem a její délka je 4 km.

kunovsky_les_g3      kunovsky_les_g5

Olšava, Podolí
Neregulovaný úsek řeky Olšavy, poslední zbytek neregulovaného koryta mezi Míkovicemi a Podolím, hnízdiště vzácných druhů ptáků.

neregulovaná Olšava

Naučná stezka Hradčovice – Drslavice
5 km dlouhá vyznačená trasa, zastavení s přírodovědnou tématikou. Jednotlivá zastavení vedou stezky seznamují návštěvníky s cennou faunou a florou, která se v dané oblasti vyskytuje. Území se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina. Trasa začíná na návsi v Hradčovicích a přes přírodní rezervaci Rovná Hora vede na náves do Drslavic.

NS Hradcovice - Drslavice

Naučná stezka Po hranici devíti katastrů
Stezka v délce 9 km, vedoucí Prakšickou vrchovinou po Vrchové cestě a doplněná tématickými tabulemi a celou řadou historických pamětihodností .

Po hranici deviti katastru

Památný strom „Hruška u Jána“
Stojící na naučné stezce Po hranici devíti katastrů, v lokalitě “ Pod křižla“, na kú. Lhotka u Hradčovic.

Památný strom

Přírodní rezervace Rovná Hora
Rozkládá se 1,3 km severně od obce Hradčovice v katastrálním území Lhotka v nad.v. 250 – 340 m.n.m. Celková výměra přírodní rezervace je 12,2667 ha. Jsou to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Posláním přírodní rezervace je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů.

rezervace Rovna Hora

Terasy – přírodní památka
Bývalé sady v terasovitém uspořádání s bohatým výskytem teplomilných druhů živočichů a rostlin. Nachází se v Prakšické vrchovině na pravém údolním svahu potoka Hološňa (též Pašovický potok, pravostranný přítok Olšavy) v nadmořské výšce 215 až 295 m. Katastrální území Drslavice.

Terasy Drslavice

Turistický okruh v lese Hluboček, Míkovice
Okruh spojující Míkovice a město Hluk, vyznačeno 8 informačních míst, v Hlubočku se nachází známé mohylové pohřebiště v lokalitě „Na kroužku“.

 

Hrušeň obecná, Míkovice
První památný strom na Uherskohradišťsku, druh hrušně je jedním z výchozích druhů kulturních odrůd. Nachází se jižně od Míkovic, v severozápadní části Hlubočku.

800px-Hruska-mikovice