Uherské Hradiště – Míkovice

Městská část Míkovice se nachází se v prostoru mezi levým břehem řeky Olšavy a podél Míkovického potoka směrem k lesu Hlubočku.

Do roku 1980 byly Míkovice samostatnou obcí, od tohoto data jsou součást Uherského Hradiště jako jeho městská část. První zmínky jsou z roku 1258.

Původně existovaly dvoje Míkovice, Horní a Dolní, v 15. století už se prameny zmiňují pouze o jedné obci. Dnes žije v Míkovicích kolem 900 obyvatel.

V obci pracuje aktivně několik organizací a složek, které se podílí převážně na udržování místních zvyklostí, folkloru a tradic – CM Burčáci, Dívčí spolek Falešnice, FS Míkovjan, Ženský pěvecký sbor, Mužský pěvecký sbor, Pacholata, CM Mladí Burčáci.

V katastru městské části mezi Míkovicemi a Podolím se rozkládá Přírodní památka Olšava s posledním zbytkem neregulovaného koryta řeky Olšavy.

Nad Míkovicemi je les Hluboček, přírodní rezervace se dvěma místními turistickými stezkami.

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111, www.mesto-uh.cz

Městské informační cntrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
info@uherske-hradiste.cz

Oficiální internetové stránky: http://www.mesto-uh.cz/