Uherské Hradiště – Sady

Městská část Sady leží v katastrálním území Uherské Hradiště 2,5 km jihovýchodně od jeho centra. Součástí Uherského Hradiště se Sady staly v roce 1960.

Do roku 1952 se užívalo názvu Derfle, na některých etnografických mapách jsou tak Sady nazývány i dnes. Archeologickými výzkumy bylo zjištěno, že nejpozději v 10. století stál na území dnešních Sadů dvorec představující sídlo biskupa, dále kostel, církevní škola a snad i klášter. Koncem 14. století patřila ves ke kunovickému kostelu.

Časté problémy obci způsobovala řeka Olšava, která při povodních zaplavovala níže položené části katastru.

Dominantou Sadů je kostel Narození Panny Marie se základy ze 13. století. V 15. století byl rozšířen a ve století osmnáctém byl zbarokizován. V katastru Sadů stál až do roku 1941 židovský hřbitov s několika vzácnými uměleckými náhrobky.

Nejvýznamnější památkou je bezesporu Archeologická lokalita Uherské Hradiště-Sady „Výšina sv. Metoděje“, jedna z nejvýznamnějších.

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111, www.mesto-uh.cz

Městské informační cntrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
info@uherske-hradiste.cz

Oficiální internetové stránky: http://www.mesto-uh.cz/