Příměstský tábor „Poznej Dolní Poolšaví“

Mikroregion Dolní Poolšaví uspořádal v termínu 6. – 10. 8. 2018 příměstský tábor s názvem POZNEJ DOLNÍ POOLŠAVÍ. Druhý ročník netradičního tábora se vydařil.  Děti ve věku od 7 do 14 let strávily každý den v jiné obci mikroregionu.
První den děti poznávaly Kunovice. V Areálu Jízdy králů si nejdříve zahrály seznamovací hry, byly rozděleny do družstev a nabarvily si trička v barvách mikroregionu. Na odpolední procházce se dozvěděly něco z minulosti Kunovic a navštívily matriku a paní starostku Ivanu Majíčkovou na Městském úřadě.
V úterý děti poznaly pana starostu Veletin Tomáše Trtka, který jim ukázal celý jeho úřad a hřiště. Poté pokračovaly přes mokřady do Podolí, kam děti přišla přivítat paní starostka Jana Rýpalová a v sále kulturního domu si malý turisti nacvičili a předvedli divadlo.
Ve středu děti čekal pěší výšlap z Podolí do Amfíku Bukovina v Popovicích. Lesní cestou kolem kapličky děti čerpaly vědomosti o krajině a přírodě. Po zaslouženém obědě si užily zábavu v krásném areálu a zahrály si vybíjenou.
Ve čtvrtek měly děti příjemné posezení v Hradčovicích s panem starostou Janem Popelkou, který jim vyprávěl o tom, jak vznikl název obce a  o tom, co a proč má obec ve znaku. Zavzpomínal i na své dětství. Poté pokračovaly po naučné stezce ke studánce Šimůnka, kde proběhl kvíz.
Poslední den na děti čekal v Drslavicích s batohem na zádech pan starosta Rostislav Mihel, který je doprovázel do lesů na Pepčín. Poutavě vyprávěl o historii Pepčína a také pro ně připravil i opékání špekáčků. Po posilnění na děti čekal opět vědomostní kvíz a poté seběhly k rozhledně nad Vlčnovem. Túru  zakončila ochutnávka vody ze studánky Františka Mihela, tatínka současného starosty Drslavic, který se dlouhá léta o studánku staral.
Každý den děti načerpaly informace o obci, kterou navštívili. Byli rozděleni do tří týmů a vědomosti poté zúročily ve vědomostním kvízu sestaveném z otázek tykajících se Mikroregionu Dolní Poolšaví. Týmy nasbíraly každou správnou odpovědí body. Přínosné byly i vědomosti, které si děti přinesly ze školy a obohatily jimi ostatní včetně dospělých, především Vanda Charbutová, nejstarší dětský účastník tábora. Ani zástupce těch nejmenších Ondra Mach se nenechal v zájmu o přírodu zahanbit.  V pátek proběhlo závěrečné vyhodnocení a všichni si domů odnesli diplomy a ceny.
Všechny děti byly moc šikovné a za celý týden si užily plno zábavy a dozvěděly se plno informací o místech, kde žijí.