Příměstský tábor “ Poznej Dolní Poolšaví „

Mikroregion Dolní Poolšaví uspořádal příměstský tábor s názvem Poznej.Dolní Poolšaví, který se konal v průběhu druhého prázdninového týdne. Jednalo se o 1. ročník tohoto netradičního tábora, v jehož průběhu strávilo 18 dětí ve věku od 6 do 11 let každý den v jiné obci mikroregionu. A mnohdy se nestačily divit. První den je přišla v Areálu Jízdy králů přivítat starostka města Kunovice Ivana Majíčková společně s představiteli dalších obcí, které patří do Mi-kroregionu Dolní Poolšaví. Kromě her v samotném areálu se děti vydaly na vycházku po Kunovicích zaměřenou na historii města a na závěr dne si prověřily nabyté vědomosti formou kvízu.V úterý se konala výprava do Podolí, kde nejprve děti absolvovaly výtvarné tvoření ve zdejší škole – to se doma rodiče divili, jak se jejich potomkům vybarvily paže „tetováním“! Po obědě navštívili táborníci Podolské mokřady, načerpali znalosti o rostlinách a obyvatelích mokřadů a na konci dne opět proběhl kvíz. Obdobným způsobem probíhaly i další dny v obcích Popovice a Veletiny, poslední den děti prošly naučnou stezkou z Hradčovic do Drslavic a na závěr dostaly diplomy a věcné ceny. Po celý týden si děti užívaly plno zábavy, her a soutěží, ale hlavně poznaly celou řadu zajímavostí a přírodních i kulturních krás míst ve svém   okolí, o nichž mnohdy nemají ponětí ani jejich rodiče.

IMG_2838-1IMG_2792-1IMG_4029 IMG_2812IMG_2846IMG_4006IMG_2816IMG_4095